Tiếng Việt English

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T - FARM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T - FARM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T - FARM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T - FARM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T - FARM
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ T - FARM

Cam kết

Chúng tôi luôn ưu tiên và chú trọng vào chất lượng của thực phẩm và sự an toàn của nhân viên. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đều được tham gia các khóa huấn luyện về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo hệ thống sản xuất luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu và được thực hiện nhất quán trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Chúng tôi sử dụng một quy trình chọn lọc kĩ lưỡng về thành phần và nhà cung cấp để đảm bảo rằng chỉ những thành phần tốt nhất và an toàn nhất mới được đưa vào các sản phẩm cung cấp cho khách hàng. Nhà máy đạt được chứng nhận HACCP, đang hướng tới chuẩn BRC trong tương lai gần.

 

 

 

Chứng nhận