Tiếng Việt English

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/10: Vietcombank giảm giá một loạt tiền tệ

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 7/10, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 6 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá và 6 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua

SCB có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 217,60 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 220 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(07/10/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(06/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

212,19

214,33

223,24

212,27

214,41

223,32

ACB

217,09

218,18

221,11

217,04

218,13

221,15

Techcombank

216,00

216,17

225,17

216,18

216,36

225,38

Vietinbank

213,68

214,18

222,68

213,83

214,33

222,83

BIDV

213,77

215,07

222,38

213,77

215,07

222,38

DAB

213,00

218,00

220,00

213,00

218,00

220,00

VIB

215,00

217,00

221,00

215,00

217,00

221,00

SCB

217,60

218,30

221,60

217,60

218,30

221,60

STB

217,00

218,00

222,00

217,00

218,00

222,00

NCB

216,24

217,44

221,98

216,24

217,44

221,98

 

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 10 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 8 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 8 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Quốc Dân có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.384 VND/AUD. Ngân hàng Đông Á đang có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16.610 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(07/10/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(06/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.071,58

16.233,92

16.742,78

16.252,48

16.416,65

16.931,24

ACB

16.262,00

16.368,00

16.621,00

16.431,00

16.538,00

16.801,00

Techcombank

16.010,00

16.228,00

16.830,00

16.133,00

16.353,00

16.955,00

Vietinbank

16.237,00

16.367,00

16.837,00

16.351,00

16.481,00

16.951,00

BIDV

16.162,00

16.260,00

16.711,00

16.290,00

16.388,00

16.855,00

DAB

16.320,00

16.390,00

16.610,00

16.430,00

16.500,00

16.730,00

VIB

16.332,00

16.480,00

16.912,00

16.332,00

16.480,00

16.912,00

SCB

16.300,00

16.350,00

16.710,00

16.500,00

16.550,00

16.900,00

STB

16.280,00

16.380,00

16.786,00

16.395,00

16.495,00

16.901,00

NCB

16.384,00

16.474,00

16.881,00

16.384,00

16.474,00

16.881,00

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) tại chiều mua vào có 7 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.724 VND/GBP. Trong khi đó Sacombank có giá bán ra thấp nhất là 29.979 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(07/10/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(06/10/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.124,22

29.418,40

30.340,54

29.377,50

29.674,24

30.604,39

ACB

0,00

29.694,00

0,00

0,00

29.930,00

0,00

Techcombank

29.263,00

29.480,00

30.383,00

29.515,00

29.736,00

30.638,00

Vietinbank

29.491,00

29.541,00

30.501,00

29.702,00

29.752,00

30.712,00

BIDV

29.263,00

29.440,00

30.010,00

29.511,00

29.689,00

30.271,00

DAB

29.580,00

29.700,00

30.090,00

29.810,00

29.930,00

30.340,00

Tin khác

Chứng nhận