Tiếng Việt English

Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh

Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh

Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh

Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh

Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh
Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh

Xuất, nhập khẩu xăng dầu cùng giảm mạnh

Giá xăng dầu - Tin tức, hình ảnh, video mới nhất | Trang 13

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của cả nước trong tháng 10/2020 đạt 135.096 tấn, tương đương 48,59 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và giảm 18,5% kim ngạch so với tháng 9/202020. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu xăng dầu đạt trên 1,85 triệu tấn, thu về 787,53 triệu USD; giảm 33,9% về lượng và giảm 54% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, nhập khẩu xăng dầu tháng 10/2020 đạt 489.449 tấn, tương đương 181,18 triệu USD, giá trung bình 370,2 USD/tấn, tăng gần 10% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2020, trong khi giá nhích nhẹ 0,1% so cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6,88 triệu tấn, trị giá trên 2,71 tỷ USD, giá trung bình 394,6 USD/tấn, giảm 15% về lượng, giảm 45,2% kim ngạch và giảm 35,5% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 10/2020 xuất khẩu xăng dầu sang hầu hết các thị trường giảm kim ngạch so với tháng 9/2020. Trong đó xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc giảm 52% về lượng và giảm 50,6% kim ngạch, đạt 1.640 tấn, tương đương 2,49 triệu USD; Campuchia giảm 47,8% về lượng và giảm 43,5% kim ngạch, đạt 34.489 tấn, tương đương 13,52 triệu USD; sang Lào giảm 32,4% về lượng và giảm 30% kim ngạch, đạt 2.021 tấn, tương đương 0,85 triệu USD.

Mặc dù vậy, xuất khẩu xăng dầu sang Trung Quốc tháng 10/2020 đi ngược xu hướng chung khi tăng mạnh so với tháng 9/2020, tăng 235,5% về lượng và tăng 151,2% về kim ngạch, đạt 30.882 tấn, tương đương 10,88 triệu USD. Xuất khẩu sang Malaysia cũng tăng 31% về lượng và 45,2% về kim ngạch, đạt 11.992 tấn, tương đương 3,62 triệu USD.

Khác với tình hình xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tháng 10/2020 nhìn chung hồi phục so với tháng 9/2020 sau mấy tháng liên tiếp giảm trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, tháng 10/2020, nhập khẩu xăng dầu ở mức 489.449 tấn, tương đương 181,18 triệu USD, cao hơn gần 10% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2020.

Nhập khẩu trong tháng 10 từ hai thị trường cung cấp chủ chốt là Singapore và Thái Lan vẫn tiếp tục xu hướng giảm của mấy tháng liền trước; theo đó của Singapore giảm mạnh 51,9% về lượng và 57,4% về kim ngach so vứi tháng 9/2020; từ Hàn Quốc cũng giảm 21% cả về lượng và kim ngach, đạt 144.634 tấn, trị giá 58,8 triệu USD.

Trong số những thị trường nhập khẩu tăng trong tháng 10/2020 có: Malaysia tăng 39,3% về lượng và tăng 46,8% kim ngach so với tháng 9/2020, đạt 188.168 tấn, trị giá 66,38 triệu USD; Thái Lan tăng 26,6% về lượng và tăng 30,3% về kim ngach, đạt 76.262 tấn, trị giá 26,56 triệu USD. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 10/2020 tăng 601% về lượng và tăng 592,2% về kim ngạch so với tháng liên trước đạt 43.915 tấn, trị giá 16,87 triệu USD. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn chỉ chiếm 8,25% về lượng và 9,49% về kim ngạch trong tổng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2020.

 

Vân Chi

Nguồn: http://toquoc.vn/xuat-nhap-khau-xang-dau-cung-giam-manh-420202211103318527.htm

Tin khác

Chứng nhận